##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu được xem là thách thức lớn nhất của toàn thể nhân loại trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát sinh khí nhà kính gây biến đổi khí hậu toàn cầu. Áp dụng phương pháp luận của Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) trong việc tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà năm 2021-2022, kết quả tính toán và đánh giá cho thấy rằng việc áp dụng các giải pháp quản lý phân hiệu quả có thể làm giảm đáng kể lượng khí nhà kính phát thải vào môi trường. Việc sử dụng năng lượng trong hoạt động chăn nuôi lợn phát thải khoảng 0,00043 tCO2/con/tháng, quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn tạo ra một lượng khí nhà kính vào khoảng 1,152 kgCH4/con/năm với hệ số phát thải 0,0024 tCO2/con/tháng. Với hệ thống quản lý phân hiện tại. Tổng hệ số phát thải trong suốt quá trình chăn nuôi lợn theo các kịch bản: (1) phân xả thải trực tiếp ra môi trường, (2) phân được quản lý bằng hệ thống quản lý phân hiện tại, (3) phân được quản lý bằng hệ thống quản lý phân hiện tại với khí sinh ra từ Biogas được thu hồi chuyển hóa thành năng lượng điện và (4) phân được quản lý bằng hệ thống Biogas có thu hồi khí tương ứng là 0,0593; 0,0112; 0,0101; 0,0077 t CO2/con/tháng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thanh Sơn

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Trần Thị Tâm

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang