##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Cá đục Sillago sihama là loài cá đáy thuộc họ Sillaginidae, được thu mẫu tại các bến cá thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Tổng số mẫu thu được là 1.568 cá thể có chiều dài phân bố từ 91mm đến 245mm và chiều dài trung bình đạt 150mm. Chiều dài cơ thể cá lần đầu tham gia quá trình sinh sản là 139mm (chung đối với cả cá đực và cá cái). Giá trị chiều dài vô cùng (L∞) là 252mm, trong khi số mẫu lớn nhất quan sát được là 245mm cho thấy chiều dài lớn nhất của cá chưa bị khai thác. Tỉ lệ thành thục sinh dục của cá đục cao nhất bắt gặp vào tháng 2 (chiếm gần 90% tổng số cá thể), tiếp theo là tháng 5, 9, 10 và thấp nhất là các tháng 8, 11 và 12. Tỉ lệ tử vong tự nhiên (M) là 1,21, tỉ lệ tử vong do khai thác (F) là 0,71 và tỉ lệ tử vong chung (Z) là 1,92 trong khi hệ số khai thác (E) là 0,37. Điều này cho thấy, áp lực của hoạt động khai thác lên quần thể cá đục ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu mặc dù chưa quá mức cho phép, tuy nhiên cũng cần có các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của áp lực khai thác đến quần thể này.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Quốc Huy

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

Trần Bảo Chương

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên

Cao Văn Hùng

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

Nguyễn Phước Triệu

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam