##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Vi tảo là sinh vật đơn bào có cấu trúc đơn giản khả năng thích ứng và sinh trưởng mạnh trong nhiều điều kiện môi trường trường sống. Vi tảo giữ vai trò quan trọng trong nhiều hệ sinh thái các thủy vực, nhiều ngành kinh tế, và nguồn thức ăn cần thiết, không thay thế đối với ấu trùng động vật thủy sản. Vi tảo được xem là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng gồm proteins, lipids, carbohydrates, khoáng chất, vitamins, chlorophylls, carotenoids. Đến nay, đã có nhiều phương pháp thu vi tảo được nghiên cứu và thực hiện trong các ngành công nghiệp như sản xuất nhiên liệu sinh học, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình loại nước trong thu hoạch vi tảo vẫn đang đối diện với nhiều thách thức, nhất là chi phí đầu tư lớn, tiêu tốn năng lượng, và nhân công. Bài viết này đề cập đến ưu nhược điểm của một số phương pháp thu vi tảo chính và phân tích tiềm năng áp dụng phương pháp thu vi tảo bằng polyme sinh học. Phương pháp này đảm bảo an toàn cho động vật khi sử dụng vi tảo làm thức ăn, có vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Khi có sự kết hợp với các phương pháp thu hoạch khác, hiệu quả thu hoạch sẽ cao, tiết kiệm năng lượng đáng kể, dễ vận hành và phát triển công nghệ thu hoạch vi tảo ở quy mô công nghiệp.


Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, chitosan, phương pháp thu hoạch, vi tảo

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử Tác giả

Phạm Thị Đan Phượng

Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang