S. 04 (2023): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

DOI: https://doi.org/10.53818/jfst.04.2023

Đã Xuất bản: 30-12-2023

Khoa học công nghệ thủy sản


Nghiên cứu lựa chọn chế phẩm sinh học tạo Floc phù hợp trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Huỳnh Kim Khánh, Phương Minh Nam, Võ Văn Nha, Võ Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Minh Sang

Các trang 003-011
Đánh giá hiệu quả của astaxanthin từ copepoda trong việc tăng cường màu sắc ở cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris)
Lương Thị Hậu, Nguyễn Thị Nhật Anh, Đặng Trung Thành, Đoàn Xuân Nam, Trần Văn Dũng

Các trang 025-037Phân lập và định danh vi khuẩn từ vỏ tôm lột xác có khả năng cắt mạch chitosan
Minh Nguyễn Công, Thông Nguyễn Thị, Hải Nguyễn Thị Thanh, Mai Phạm Thị, Trung Trang Si, Hoa Nguyễn Văn

Các trang 045-053


Tối ưu hóa điều kiện chiết polyphenol từ bã trái nhàu
Phạm Văn Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Xuân Duy

Các trang 054-063