##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Sơ chế phụ phẩm rong nho (Caulerpa lentilliera) làm nguồn nguyên liệu để sản xuất rong nho cháy tỏi đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, phụ phẩm rong nho sau khi phân loại, làm sạch được ngâm trong nước ngọt ở nhiệt độ phòng (26 ± 1ºC) trong thời gian 30 phút giúp loại bỏ tối đa mùi tanh và muối trong rong. Rong nho được chần ở nhiệt độ 85ºC trong thời gian 15 giây giúp rong giữ được màu xanh tốt nhất. Điều kiện ly tâm 800 vòng/phút trong 8 phút tách được 24% lượng nước bám trên bề mặt nhưng vẫn giữ được cấu trúc của rong. Sấy lạnh kết hợp bơm nhiệt ở 55ºC trong thời gian 3 giờ (vận tốc không khí 2 m/s, bề dày của lớp rong 0,5 ± 0,2 cm), thu được phụ phẩm rong nho khô có độ ẩm 4% và hoạt độ nước 0,52. Kết quả đạt được từ nguyên cứu này chỉ ra tiềm năng sử dụng phụ phẩm rong nho đã sơ chế như một nguồn nguyên liệu để sản xuất rong nho cháy tỏi.


Từ khoá: Phụ phẩm rong nho, rong nho cháy tỏi, rong nho

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Lê Thị Tưởng*

Trường Đại học Nha Trang

Tạ Thị Thu Thảo

Công ty TNHH Thực phẩm Sakura

Đỗ Thị Linh Duyên

Công ty CP rong biển DT Khánh Hòa