S. 02 (2024): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

DOI: https://doi.org/10.53818/jfst.02.2024

Đã Xuất bản: 25-05-2024

Khoa học công nghệ thủy sản


Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng cảm quan sản phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis (Forsskål, 1775)) muối chua
Thái Văn Đức*, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Lê Phương Chung, Trần Văn Vương, Đặng Thị Thu Hương, Vũ Thị Hoan, Vũ Quang Minh, Nguyễn Lâm Khải Văn

Các trang 074-080Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp tách thịt và chế độ làm lạnh đến chất lượng hàu thịt (Crassostrea gigas) bảo quản lạnh
Bùi Trần Nữ Thanh Việt*, Nguyễn Kỳ Sanh, Trần Thị Huyền, Trần Thanh Giang, Phạm Thị Minh Hải, Ngô Thị Hoài Dương

Các trang 091-101


Đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ rừng ngập mặn khu vực tỉnh Khánh Hoà
Trần Tiến Ninh, Lê Xuân Phong, Phạm Lưu Hoàng Vũ, Văn Hồng Cầm, Nguyễn Thị Như Thường*

Các trang 102-114

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa nhận dạng bệnh trên tôm sú
Nguyễn Đình Hưng*, Lê Thị Bích Hằng, Trần Vĩ Hích

Các trang 177-183


Nghiên cứu chế biến sản phẩm cá rô phi phi lê tẩm gia vị ăn liền
Đặng Thị Thu Hương*, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Thu Sinh, Nguyễn Công Vôn

Các trang 184-195Tối ưu hóa qui trình vận chuyển sống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) không dùng nước
Đinh Thế Nhân*, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Lê Thế Lương, Đào Nguyễn Quốc Huy

Các trang 204-213