##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Mô hình nuôi nhiều giai đoạn đang được áp dụng phổ biến trong nuôi tôm thâm canh ở nước ta. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của quy trình công nghệ này là sinh trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp trong giai đoạn đầu. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Artemia trong giai đoạn đầu của quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn. Bốn chế độ bổ sung Artemia đã được thử nghiệm, bao gồm bổ sung 1 lần/ngày, 2 lần/ngày, 3 lần/ngày và nghiệm thức đối chứng không bổ sung. Tôm được cho ăn thức ăn công nghiệp 6 lần/ngày, mỗi lần bổ sung Artemia tương ứng với mật độ 30 con Artemia/tôm/lần cho ăn. Thí nghiệm được tiến hành với 5 lần lặp trong thời gian 15 ngày, tương ứng với giai đoạn PL10-25. Kết quả đã chứng minh rằng việc bổ sung Artemia trong giai đoạn đầu đã cải thiện đáng kể tốc độ tăng trưởng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống tương tự và tốt hơn ở nhóm bổ sung hai và ba lần một ngày so với nhóm bổ sung một lần một ngày và nhóm đối chứng. Từ nghiên cứu này, có thể thấy rằng việc bổ sung Artemia trong giai đoạn đầu của quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn là cần thiết. Chế độ bổ sung được khuyến nghị là 2 lần/ngày, với 30 Artemia/tôm/lần cho ăn nhằm tối ưu hóa cả hiệu quả kinh tế và kỹ thuật trong quá trình nuôi.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Đình Huy

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Hà Minh Hoàng

Sinh viên K59 – Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Trương Thị Bích Hồng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Mai Đức Thao

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Trần Văn Dũng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang