##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung dịch thủy phân protein từ vỏ đầu tôm (0% (đối chứng), 1, 3 và 5%) lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, sinh hóa và huyết học của cá hồi vân Oncorhynchus mykiss giai đoạn giống. Khối lượng tăng lên trung bình (WG), tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR), hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng protein (PER) và tỷ lệ sống (SR) được đánh giá sau 8 tuần thí nghiệm. WG, SGR, FCR, PER và SR thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở các nghiệm thức. Cá được cho ăn 5% dịch thủy phân protein cho kết quả tốt nhất. Số lượng bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC), huyết sắc tố (Hb) và hematocrit (Hct) tăng đáng kể khi lượng protein thủy phân trong khẩu phần ăn tăng lên. Hàm lượng protein và triglycerid trong huyết tương không bị ảnh hưởng đáng kể ở các nghiệm thức (P>0,05). Hơn nữa, hàm lượng lipid trong cơ và toàn bộ cơ thể cao hơn ở cá được cho ăn 3% và 5% dịch thủy phân protein từ vỏ đầu tôm so với các nghiệm thức còn lại, nhưng hàm lượng protein trong cơ và cơ thể ở nhóm cho ăn 5% cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng dịch thủy phân protein từ vỏ đầu tôm có tiềm năng tốt để sử dụng làm chất bổ sung protein trong khẩu phần ăn của cá hồi vân lên đến 5%. Thức ăn có bổ sung dịch thủy phân protein từ vỏ đầu tôm cũng có tiềm năng như một chất tăng cường miễn dịch vì sự gia tăng số lượng bạch cầu. Những dữ liệu thu được từ nghiên cứu này cho thấy khả năng sử dụng vỏ đầu tôm từ ngành công nghiệp chế biến để phục vụ tốt cho nghề nuôi cá hồi vân.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Trang Sĩ Trung

Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Đinh Văn Khương

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Lê Minh Hoàng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang