##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Việc sử dụng ánh sáng nhân tạo để tập trung cá trong khai thác thủy sản đã tồn tại hàng ngàn năm và dần được phát triển trở thành một trong những phương pháp tiên tiến, hiệu quả và quan trọng đối với nghề lưới chụp khai thác hải sản ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả ứng dụng đèn đi-ốt phát quang (LED) so với việc sử dụng đèn cao áp metal halide (MH) trong nghề lưới chụp khai thác hải sản. Kết quả cho thấy, đèn LED giúp tàu tiết kiệm được 36,0% nhiên liệu để thắp sáng hàng đêm, năng suất khai thác cao hơn 10,9%, qua đó giúp lợi nhuận chuyến biển tăng thêm 34,3%, thu nhập của lao động trên tàu tăng 34,5% so với đèn cao áp. Nghiên cứu này cũng cho thấy tiềm năng giảm phát thải CO2 lên đến 5,75 tấn mỗi chuyến đi của mỗi tàu từ việc sử dụng đèn LED cho các tàu làm nghề lưới chụp khai thác hải sản. Để ứng dụng đèn LED, cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn, tuy nhiên, các tàu có thể hoàn vốn sau 12,6 chuyến biển.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Đỗ Văn Thành

Viện nghiên cứu Hải sản

Nguyễn Phi Toàn

Viện nghiên cứu Hải sản

Lương Quốc Khánh

Viện nghiên cứu Hải sản

Nguyễn Ngọc Sửa

Viện nghiên cứu Hải sản

Phạm Thị Hiền

Đại học Hải Phòng