##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Quá trình trích ly caffeine từ hạt cà phê vối (Coffea robusta) được tiến hành với hai dung môi ethyl acetate và nước có hỗ trợ vi sóng. Dung môi nước cho kết quả trích ly tốt hơn, hiệu suất trích ly caffeine đạt 84% chỉ sau thời gian 40 phút. Hạt cà phê sau khi tách caffeine (cà phê decaf) được rang, xay và tiến hành đánh giá cảm quan. Bước đầu cho thấy cà phê decaf có chất lượng khá tốt.


Từ khoá: Caffeine, Trích ly hỗ trợ vi sóng, Cà phê Decaf

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản