##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Bệnh phát sáng là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nuôi tôm, đặc biệt là trong giai đoạn ấu trùng. Bệnh do vi khuẩn phát sáng gây ra, và phổ biến hơn hết là do nhóm vi khuẩn Vibrios spp, trong đó Vibrio campbellii gây ra bệnh phát sáng có thể gây chết tôm với tỷ lệ cao. Nghiên cứu phân lập được 15 chủng phát sáng từ tôm thẻ và tôm sú giai đoạn ấu trùng nuôi ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó có 3 chủng vi khuẩn phát sáng V. campbellii (kí hiệu V1, V5 và V6) được định danh bằng cặp mồi chuyên biệt khuếch đại gen toxR cho chủng V. campbellii. Ngoài ra, chủng BALOs BL1 được phân lập từ ruột tôm thẻ khỏe mạnh được xác định thuộc chi Bdellovibrionaceae. Sau khi tiến hành thử nghiệm, BL1 có khả năng làm tan được chủng V1 và V6 trong môi trưởng lỏng sau 21 ngày và và trên đĩa thạch hai lớp sau 7 ngày. Nhưng chủng BL1 không làm tan được chủng V5. Kết quả nghiên cứu mở ra khả năng ứng dụng các chủng BALOs trong kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Anh Thư

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Văn Hồng Cầm

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Lê Thành Cường

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang