##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo hải sâm vú Holothuria nobilis, giai đoạn ấu trùng Auricularia sống trôi nổi bắt đầu biến thái sang ấu trùng Doliolaria sống bám đáy đến Pentactula, là một trong những điểm có tỷ lệ chết cao nhất.


    Bài báo trình bày kết quả các thí nghiệm nhằm tối ưu hoá kỹ thuật ương ấu trùng hải sâm vú giai đoạn sống bám. Bao gồm (i) Cải tiến sử dụng 3 tổ hợp thức ăn khác nhau giữa tảo đáy đơn bào Navicular và tảo khô Spirulina quét trên bề mặt vật bám; (ii) ương ấu trùng hải sâm vú Auricularia ở 3 mật độ khác nhau 1,5 và 10 con/cm2; (iii) và thử nghiệm 2 loại giá bám tôn nhựa và tấm nhựa nilong để tạo giá thể cho ấu trùng bắt đầu chuyển giai đoạn sống đáy bám. Kết quả cho thấy ấu trùng sử dụng tảo đơn bào kết hợp với tảo khô Spirulina đạt tỷ lệ sống và tăng trưởng chiều dài cao. Ấu trùng ương ở mật độ khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ sống nhưng không liên quan đến tăng trưởng và giá thể bám bằng tôn nhựa phù hợp nhất để tăng tỷ lệ sống cũng như tăng trưởng của ấu trùng giai đoạn Doliolaria lên Pentactula đến 16%.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Văn Hùng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III

Kiều Tiến Trung

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III

Lê Trung Hậu

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III