##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu đánh giá hiệu quả trong triển khai sử dụng chính sách đóng mới, nâng cấp tàu thuyền khai thác xa bờ tỉnh Bình Thuận theo Nghị định 67. Từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022, 111 ngư dân được khảo sát là chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá Bình Thuận được đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67. Kết quả cho thấy có 120 hồ sơ đóng tàu cá được hỗ trợ tín dụng vốn vay với tổng kinh phí triển khai là 1.360,6 tỷ đồng, chỉ còn 111 tàu vẫn đang hoạt động đánh bắt thủy sản. Có 45,9% ngư dân đánh giá từ “hiệu quả” đến “rất hiệu quả” của chính sách theo NĐ 67 hỗ trợ ngư dân về nguồn tín dụng cho vay đóng mới và nâng cấp tàu, giúp ngư dân có cơ hội trang bị mới máy tàu, trang thiết bị hàng hải và khai thác hiện đại. Có 7,2% ngư dân có cảm nhận chính sách từ “không hiệu quả” đến “rất không hiệu quả” trong việc giúp họ mở rộng ngư trường và tăng thu nhập. Trong khi đó, 36% ngư dân đánh giá từ “thuận lợi” đến “rất thuận lợi” khi thực hiện giải quyết hồ sơ và thủ tục để xin phép phê duyệt đóng tàu cá. Vẫn còn 5,4% ngư dân đánh giá còn gặp khó khăn về tiếp cận vốn vay, giải ngân tín dụng từ ngân hàng. Đây là những thông tin quan trọng giúp các bên liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Từ đó, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chính sách thủy sản để thúc đẩy nghề cá phát triển được đưa ra trong thời gian tới.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Tô Văn Phương

Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Nha Trang

Lưu Viết Tiến

Chi cục Thủy sản Bình Thuận