S. 04 (2022): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

DOI: https://doi.org/10.53818/jfst.4.2022

Đã Xuất bản: 30-12-2022

Khoa học công nghệ thủy sản

Thử nghiệm ương nuôi cá mú lai bằng công nghệ BIOFLOCS
Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thanh Loan, Kim Văn Vạn

Các trang 035-041


Một số đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của nhum sọ Tripneustes Gratilla (Linnaeus, 1758) ở vùng biển Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Công Thịnh, Lê Thị Thu Thảo, Phạm Văn Tuấn, Bùi Đức Lỉnh

Các trang 083-093